rahbari

قاب عکس (انواع و سایز)

قاب عکس ازدیرباز همیشه مورد استفاده بوده وتا حال نیز مردم جهت زیبایی ونیز جهت حفظ عکسهای خاطره انگیزشان ازانواع قاب عکس درسایزهای مختلف استفاده میکنند. امروزه تخته شاسی نیز جهت نصب عکس ساخته شده وکاربرد دارد اما جالب اینجاست جهت حفاظت ازاین تخته شاسی هانیز آنهارا قاب میگیرند. آنچه حائز اهمیت میباشد اینست؛ قاب عکس بهترین راه جهت حفاظت عکسها و نگهداری ازآنها میباشد ضمن اینکه شیشه های نصب شده روی قاب عکس آنهارا دربرابر نور و رطوبت ودر نهایت رنگ پریدگی عکسها ، عکسهارا محافظت کرده وآنها رااز آسیب دور نگه میدارد.

انواع قاب عکس درسایزهای مختلف A3 و A4 وهمچنین سایزهای بزرگتر وکوچکتر موجود هستند. قابها درسایزهای مختلف موجود هستند ودر ابعاد 36*27، 45*35، 81*62، 38*29، 52*40، 26*52، 54*42، 35*26،40*31، 81*62، 65*40، 39*29، 53*38، 43*34، 54*42، 36*27، 29*58، 33*24، 48*36 دیده میشوند.

قاب عکسها در جنسهای مختلف وجود دارند. قاب عکس UPVC یکی ازانواع قاب عکس میباشدکه قاب عکس UPVC ویا همان پروفیل دارای نقش برجسته وکنده کاری میباشد. قاب عکس برجسته قاب عکسی میباشدکه طرح برجسته نقش شده ازجنس پلی استر-رزین-فایبرگلاس ساخته شده است. برجستگی قاب عکس ازلبه شروع وتا یک سانتی متربه پایین عکس برجستگی دارد.قاب عکس هاشورخورده ، قاب عکس شیشه ایی ، قاب عکس روشن ، قاب عکس براق ، قاب عکس طرح چوب ، آنتیک قاب عکس طلایی ، قاب عکس طرح MDF ، قاب عکس پتینه کاری ازانواع دیگر قاب عکسها میباشند.
قاب عکس مورداستفاده های مختلفی دارد : قاب عکس اداری یکی ازمورد استفاده های قاب عکس میباشدکه قاب عکس امام خمینی ومقام رهبری ویا ریاست جمهوری وهمچنین آیات قرآنی درون قاب گذاشته میشود. قاب عکس غیراداری ویا عکس منزل یکی دیگراز استفاده های قاب عکس میباشدکه ازلحاظ قاب عکس درونش متفاوت میباشد. قاب عکس برای نمایشگاه نیز یکی دیگر ازاستفاده های قاب عکس میباشدکه جهت نمایشگاهها مورداستفاده قرار میگیرد. قاب عکسهای ساده وبدون نقش و برجستگی مناسب ادارات و مراکز دولتی و عکسهای رسمی امام و رهبری و ریاست جمهوری میباشدو قاب عکسهای برجسته مناسب عکسهای شخصی و مناظر میباشد.

قاب ارزان و باکیفیت مورد تقاضای بسیاری از مردم میباشد و مشتریان بیشتر بدنبال قابهای ارزان میگردند بخصوص جهت ادارات و مراکز و ادارات رسمی و عکسهای اداری مشتریان قاب ساده و ارزان قیمت ولی باکیفیت هستندکه قابهای جنس UPVC درحین مقاومت و کیفیت بالا قیمت ارزان و مناسبی دارندو گلدن قاب دراسرع وقت قاب عکسها رابه دست شما میرساند. قابهای PVC  نیز از دیگر جنسهای قاب عکس میباشدکه درعین سبکی و سادگی بسیار شکیل میباشند. قاب عکس PVC محکم بوده واستقامت بسیار دارد واز زیبایی منحصربه فردی برخوردار میباشد.

گلدن قاب باسابقه درخشان انواع قاب عکسهای اداری و امام و رهبری وهمچنین قابهای زیبا جهت استفاده درمنازل رادر جنسهای مختلف و انواع سایزها دراسرع وقت دراختیار شما قرار میدهد. شما حتی کافیست قاب عکس مورد پسند خودرا ازدرون سایت گلدن قاب انتخاب کرده وبا سفارش اینترنتی قاب عکس مورد پسند خودرا بابهترین و مناسب ترین قیمت ودر اسرع وقت درمحل مورد نظر خودتان تحو.یل بگیرید.

متقاضیان درباره ابعاد مختلف قاب عکسها ممکنست باعناوین زیردر گوگل بدنبال مطلب موردنظر خودشان سرچ نمایند:

ابعاد مختلف قاب عکسها، قاب عکس A3 ، قاب عکس A4 ، قاب عکس UPVC ، A3 ، A4 ، 36*27، 45*35، 81*62، 38*29، 52*40، 26*52، 54*42، 35*26،40*31، 81*62، 65*40، 39*29، 53*38، 43*34، 54*42، 36*27، 29*58، 33*24، 48*36، قاب عکس امام، قاب عکس رهبری، قاب عکس امام و رهبری، MDF ، قاب عکس MDF ، UPVC ، قاب عکس 3آ، قاب عکس 4آ ، قاب عکس A3 ، قاب عکس A4 ، قاب عکس a3 ، قاب عکس a4 ، قاب عکسهای منزل ، قاب عکس هاشورخورده ، قاب عکس شیشه ایی ، قاب عکس روشن ، قاب عکس براق ، قاب عکس طرح چوب ، آنتیک قاب عکس طلایی ، قاب عکس طرح MDF ، قاب عکس پتینه کاری ، قاب عکس شاسی.