قاب عکس A3 و A4

قاب عکسها دراندازه هاو شکلهای مختلف هستند وازلحاظ جنس و نوع کاربرد متفاوتند. اندازه قاب عکس باتوجه به فضای محیط و چیدمان و جاییکه قراراست نصب شوند متفاوتند.

قاب عکس A3 و A4 استفاده های مختلفی دارند و درجنسهای مختلفی موجود هستند. اندازه قاب عکسهابه کاربرد آنها و اینکه چه عکسی درآن نصب شود بستگی دارد. قاب عکسها بایدطبق اندازه عکس انتخاب شوندتا هم جلوه بهتری داشته باشند هم عکس درون آنها خراب نشود و خدشه ای بعکس وارد نشود.

قاب عکس A3 و A4 تنها جهت عکسها کاربرد ندارند بلکه جهت لوحهای تقدیر، تشویق نامه ها ، لوحهای تقدیر به ورزشکاران و هنرمندان و همچنین جهت قاب عکسهای امام و رهبری و ان یکاد جهت استفاده ادارات و مراکز دولتی و غیردولتی کاربرد دارد. البته استفاده های زیادی از قاب عکسهای A3 و A4 میشود و بستگی داردبه نیاز و اینکه قاب عکس راجهت چه کاری میخواهید پس اول بایستی متقاضی بداند عکس رابرای چه کاری و چه محیطی و چه متراژی نیاز دارد. قاب عکس A3 و A4 حتی بسته برسمی بودن و خانوادگی بودن عکس و اینکه در چه محیط و چه متراژ و کجا استفاده میشود نوع و اندازه اش تعیین میشود.

قاب عکس A3 و A4 درجنسهای مختلفی بچشم میخورندکه قاب عکس UPVC ازبهترین نوع و جنس قاب عکس میباشدکه مناسب جهت مراکز دولتی و ادارات و سازمانهای دولتی و خصوصی و مدارس و همایشها و سالنهای همایش میباشد. ساخت قاب عکسهای A3 و A4 جهت و ان یکاد و عکسهای امام و رهبری جهت استفاده ادارات بسیار مناسب میباشد و درجنسهای مختلف و شکلهای مختلفی دیده میشود. بیشترین استفاده قاب عکس A3 و A4جهت وان یکاد و قاب عکس امام و رهبری برای اداره جات ، محل کار، عکسهای ساده ، تقدیرنامه ها میباشدکه برروی قابهای UPVC نصب میگردد . این قاب عکس UPVC استحکام بالایی داشته ، رطوبت محل کار تاثیری روی رنگ آن نمی گذارد. قاب عکس ساده اما شیک هستند که می تواند جلوه زیبایی بمحیط بدهند.

قاب عکسهای A3 و A4درانواع مختلف بااستفاده های متفاوت وجوددارند مثل قاب عکسهای منزل ، قاب عکس هاشورخورده ، قاب عکس شیشه ایی ، قاب عکس روشن ، قاب عکس براق ، قاب عکس طرح چوب ، آنتیک قاب عکس طلایی ، قاب عکس طرح MDF ، قاب عکس پتینه کاری ، قاب عکس شاسی ، البته قاب عکس اداری UPVC هم میتوان جهت استفاده منزل انتخاب کرد..
اگرمیخواهید قاب عکس زیبا ، اداری ، مقاومت بالا ، رنگ ثابت ، قیمت مناسب ، در سایزهای مختلف و A3 و A4 داشته باشید فقط کافیست شما شماره تماس گلدن قاب راگرفته وسفارش خودرا بدهید تاسفارش شما بمحض آماده شدن باپیک ارسال گردد.

قاب عکس a4 و a3