تابلو عکس امام و رهبری

قاب عکس منزل ، مکان مناسب برای نصب قاب درمنزل

قاب عکس بایدبگونه ای روی دیوار نصب شودتا بیننده بصورت ایستاده ببیند و فاصله قاب عکس بین 1 تا 52 سانتی مترتا 1 متر و 67 سانتی متر زمین قرار گیرد. امااگر بخواهیم بااین اعداد پیش نرویم بایدحتما بدانیم تابلو نباید هم سطح چشم قرار داد تابلو باید کمی بالاتریا کمی پایین تراز ارتفاع چشم قرار دهیم زیرا تصاویر گیج کننده خواهندشد. نباید قاب عکس موردنظر بین سقف و تاج تخت قرار دهیم زیرا تابلویک حالت معلق بدنما خواهدشد قاب عکس مورد نظرباید نزدیک تخت باشدزیرا باعث ایجاد پیوستگی خوشایندی بااجزا خواهدشد همچنین باعث جلب توجه بیینده میشود.برای نصب قاب عکس درراه پله نوع دکوراسیون خانه بستگی دارد تاجای مناسب قاب عکس پیدا شده و قاب عکس نصب گردد.

نصب قاب عکس درحمام و سرویس بهداشتی

در هرمکانی میتوان قاب عکس قرار داد. اگرمیخواهید حمام و سرویس بهداشتی قاب عکس نصب کنید بهتراست بر وان دستشویی ، جای حوله ، و... همچنین خاطرجمع شویدکه قاب عکس نسبت به رطوبت مقاوم است. مثلا اگرمیخواهید قاب عکس نزدیک وان باشدباید قاب عکس بزرگ آویزان شودسعی کنیم از تابلو عکس براق استفاده نماییم تاآرامش بیشتری داشته باشیم همچنین فاصله قاب عکس ازوان بایدقدری باشدکه آب بر رویش نریزد و درامان باشدواگر قاب عکس برروی جای حوله قرار دهید ازدو یاسه قاب عکس زیبا و کوچک استفاده کنید که درکنار یکدیگر هم عرض میله آویز حوله قرار داده شود. همچنین قاب عکسها بایدمتقارن باشدقاب عکس جوری قرار داده شودکه هر زمان خواستید ازحوله استفاده کنید دستتان به قابها برخورد نکند.

قاب عکس منزل طرحهای جالب ، زیبا ، متنوع ، گوناگون دارد. قاب عکس زیبا تاثیر زیادی خواهد داشت تا عکس زیباتر شود. در قاب عکس اندازه استاندارد استفاده میشود رنگ قاب عکس ، زیبایی داخل قاب عکس انتخابی بیشترنشان میدهد. پس قاب عکس زیبا میتواند عکس زیبایی جلوه دهد . انواع قاب عکس منزل ، قاب عکس هاشورخورده ، قاب عکس شیشه ایی ، قاب عکس روشن قاب عکس براق ، قاب عکس طرح چوب ، آنتیک قاب عکس طلایی ، قاب عکس طرح MDF ، قاب عکس پتینه کاری ، قاب عکس شاسی ، البته قاب عکس اداری UPVC هم میتوان برای منزل استفاده کرد. اما قاب عکس منزل بسیار متنوع میباشد.

انواع قاب عکس منزل : قاب عکس کوچک ، قاب عکس ظریف ، قاب عکس بزرگ میباشد . ترس نصب انواع این قاب عکسها برای منزل ، نداشته باشیم چون میتوان چیدمان نام برده ، قاب عکسها ، درکنار هم قرار داد.

قاب عکس افقی ، عمودی ، مستطیل شکل ، جزئیات کوچک ، تفاوتهای بزرگ ایجاد میکند.

با فروشگاه گلدن قاب تماس بگیرید. خرید شمااز فروشگاه گلدن قاب بنفع هموطن عزیز میباشد.