انواع قاب عکس دیواری

انواع قاب عکس درتنوع بسیار میباشد، انواع قاب عکسها میتوان چوبی، طرح قاب عکس سفید خط دار، قاب عکس شاسی، قاب عکس طرح چوب قهوه ایی، قاب عکس اندازه پروفیل 4سانتی، قاب عکس دور حاشیه دار، قاب عکس مثلثی انواع مختلف قاب عکسهای دیگر جهت فروش دربازار میباشد. قاب عکس دیواری تمام مکانها میتواند مورد استفاده قرار گیرد این قاب عکسها بسته به سلیقه مشتریان تنوع زیادی ساخته شده میتوان دربازار فروش انواع مختلف آن مشاهده کرد. قاب عکس دیواری جهت نصب روی دیوار همچنین زیبایی دیوار بوجود آمده قاب عکس دیواری منزل بامحیط کار متفاوت بوده، تفاوت میان آنها درمحیط کار ساده بودن انواع قاب عکس بوده اما جهت منزل میتوان قاب عکس گوناگون باطرحهای نقاشی شده زیبا خریداری نمود. قاب عکسها بسته به سلیقه مشتریان تنوع زیادی ساخته شده میتوان دربازار فروش انواع مختلف آن مشاهده کرد. اکثر گالری‌های هنری تابلوهای خود را در یک خط دید میانگین که حدود ۱۴۷ سانتی‌متر است نصب می‌کنند. مرکز اثر هنری، نه لبه بالایی آن، باید در این ارتفاع قرار گیرد. این مسئله نیاز به کمی محاسبات ریاضی دارد:‌ فاصله بین سیم پشت قاب با لبه بالایی آن را محاسبه کنید و سپس ارتفاع قاب را حساب کنید و آن را تقسیم بر دو کنید. ۱۴۷ سانتی‌متر را بر روی دیوار مشخص کنید، به این عدد نصف ارتفاع تابلو را اضافه کنید و از مجموع آن فاصله بین سیم پشت قاب با لبه بالایی قاب را تفریق کنید. عدد به دست آمده ارتفاعی را نشان می‌دهد که میخ را باید در آن بکوبید.دستورالعملی که در بالا به آن اشاره شد را نیز می‌توان برای ایجاد یک تاقچه بزرگ بر روی دیوار و سپس قرار دادن آثار هنری را بر روی آن نیز به کار گرفت.

البته در مورد شیوه چیدمان سالنی یا شبکه‌ای آثار هنری بهتر است تعدادی قاب مشخص را طبق دستورالعمل بالا بر روی دیوار نصب کنید و سپس دیگر قاب‌ها رادر بالا و پایین قابهای مرکزی آویزان کنید. اگر قرار است آثار هنری در فضای بالای یک کاناپه نصب شوند حتما باید قاب‌ها را با کاناپه تنظیم کنید تا یک فضای خالی میان این عناصر ایجاد نشود. وجود فضای خالی بین قاب‌ هاو کاناپه جلوه‌ای ناخوشایند و زشت درفضا ایجاد میکند. البته ارتفاع قاب‌ هارا برروی دیوار بایدبر اساس قد ساکنان خانه نیز تنظیم کنید. دراتاق کودک خودسعی کنید قاب‌ها را در ارتفاع کم‌تری نصب کنید تابا خط دید او هماهنگ شود.

اگراز یک فضای خانه خود بیش‌تر برای نشستن استفاده می‌کنید بهتر است تابلو را در ارتفاعی پایین‌تر نصب کنید تا با خط دید افراد در حالت نشسته هماهنگ شود. اگر تعدادی قاب را می‌خواهید در کنار هم روی دیوار نصب کنید بهترین راه این است که آن‌ها را به گونه‌ای در کنار هم قرار دهید تا هم کلیت آن‌ها در فضا به چشم بیاید و هم تک‌تک آن‌ها به خوبی دیده شوند. یک شبکه متقارن نیاز به زمان و محاسبات ریاضی بیش‌تری دارد.
ازبزرگترین اثر هنری شروع کنید. آن را در مرکز و یا نزدیک مرکز نصب کنید و سپس بقیه آثار هنری را به گونه‌ای در کنار تابلوی مرکزی نصب کنید که به چشم بیایند. بهتر است پیش از نصب تابلوها، آن‌ها را بر روی زمین بچینید تا با تغییر دادن آن‌ها بتوانید به بهترین چیدمان ممکن برسید. هم‌چنین می‌توانید کاغذهایی را به اندازه‌ تابلوها ببُرید و ابتدا آن‌ها را روی دیوار نصب کنید. پس از این‌که به چیدمان مورد نظر رسیدید سپس تابلوها را سر جای خود آویزان کنیداگر هیچ‌کدام از تابلوها نسبت به بقیه آن‌ها بزرگ‌تر نیست بهتر است اثر هنری را در مرکز قرار دهید که دارای رنگ‌ و یا قاب تیره‌تری است

قاب‌های خالی (قابی که هیچ اثر هنری داخل آن نصب نشده است) نیز در سبک سالنی جلوه زیبایی پیدا می‌کنند. تعدادی قاب را در یک دسته‌دوم فروشی یا جمعه بازار پیدا کنید، آن‌ها را تعمیر کرده و بعد رنگ کنید، و در نهایت آن‌ها را بر روی دیوار نصب کنیداگر یک قاب پرتزئین و زیبا دارید آن را به تنهایی بر روی دیوار نصب کنید و هیچ تابلوی دیگری رادر کنارآن قرار ندهید. دراین شیوه استفاده از قابهای ضخیم‌ترو بزرگتر نتیجه بهتری در پی دارد. اشیای تزئینی مانند روبان‌ها و یا سیم‌های ترئینی مخصوص نصب تابلو به اثر هنری شما شخصیت میدهند و آنها رااز حالت سنتی خارج می‌کنند. این شیوه بسیار مناسب چیدمانهای مدرن و معاصرست.

تخته شاسیها قاب بسیار خوبی برای نصب کردن نقاشی‌های کودکان است. خوبی تخته شاسی اینست که میتوان اثر هنری داخل آن را به راحتی تعویض کرد. چنین ترکیب‌بندی هنری ممکنست قدرت و زیبایی تابلوهای هنری رانداشته باشد، اما سیار خلاقانه است و دربرخی از فضاهای خاص به چشم می‌آید. انتخاب قاب و پاسپارتو راخیلی سخت نگیرید. سعی کنید رنگ این دو بخش ازکار رااز رنگ‌هایی استفاده کنیدکه ترکیب آنها همیشه موفق و چشم‌گیر بودست:‌ پاسپارتوهای سفید و قاب‌های سیاه. دراین حالت همه قابهای شما دارای ظاهری یکسان و یکدست میشوند و نگرانی شما از نتیجه نهایی کاهش میابد. اگر می‌خواهید یک فضای خنثی و بیحال رادر خانه خودتبدیل بفضایی شاد و سرزنده کنید، سعی کنید قاب‌هایی بارنگهایی متنوع ولی هماهنگ انتخاب کنید.