چگونه میتوانم یک قاب را برای یک تصویر انتخاب کنم؟

چگونه میتوانم یک قاب را برای یک تصویر انتخاب کنم؟ انتخاب قاب عکس زیبا و مناسب باچه معیارهایی انجام میشود و نکاتی در مورد انتخاب یک قاب

نکته 1: بر تطابق رنگهای خاص درعکس خودبا رنگ قاب تأکید نکنید. درعوض ، هنگام انتخاب یک قاب ، لحن کلی تصویر رادر نظر بگیرید. نکته 2: برای هنرهای معمولی یاساده یک قاب سبکتر انتخاب کنید و برای قطعات ظریف یارسمی یک قاب تیره تر انتخاب کنید.

چگونه میتوانم یک قاب را برای یک تصویر انتخاب کنم؟ آیا همه قابهای عکس بایدیکسان باشند؟ هروقت چندین قطعه راروی یک دیوار میگذارید ، یک قانون مهم وجود داردبرای جلب نگاه بایدیک مورد ثابت بماند. فریم هابایدهمه یکسان باشند ، اندازه یکسان یاهمان قاب باشند.

چگونه میتوانم یک قاب رابرای یک تصویر انتخاب کنم؟ یک قاب باید ز تصویر بزرگتر باشد؟ اشتباه فکر کردن ابعاد عرض و ارتفاع لبه های بیرونیش است. بااین حال ، شما میخواهید لبه داخلی رااندازه بگیرید. بعنوان مثال ، اگر شما یک تصویر 6*4 دارید ، باید فریم 6*4 رابدون توجه اندازه بزرگتراز قاب نسبت به لبه بیرونی ، سفارش دهید.

انواع مختلف قاب عکس چیست؟ قاب گالری ، قاب مدرن ، قاب شناور ، قاب های عمیق ، چاپ بوم ، قاب های Tabletop ، دارندگان عکس
چگونه میتوانم یک قاب را برای یک تصویر انتخاب کنم؟ آیا قابهای تصویر بایددر یک اتاق مطابقت داشته باشند؟ درحالیکه مطمئناً خط پایین ترجیح شخصی دارد ، ازنظر ایجاد ظاهری معاصر و شیک ، جواب اینست ، نه ، فریمهای تصویرهمه نباید مطابقت داشته باشدبرای داشتن ظاهری عالی و بدون یکنواختی بیش ازحد ، بسراغ قاب هایی برویدکه دراندازهها و سبکهای مختلفی وجود دارند اماهمان رنگ یامواد هستن.
قاب رنگ چوبی باید چه رنگی باشد؟ بسته برنگ مورد استفاده ، ازنور تاتاریک بسته رنگ استفاده میشود ، قابهای چوبی گزینه های زیادی رابرای تکمیل و تضاد تصاویر خودبه شما میدهند. عکسهایی بارنگهای گرم، مانند قرمز، قهوه ای و نارنجی، باقابهای تیره ترکه ازچوبهایی مانند چوب ماهون و گردو ساخته شده ، بابهترین وجه بنظر میرسند.
چه قاب عکس بادیوارهای GRY میرود؟ اگر می خواهید اتاق خاکستری شمابه یک پالت رنگی سفید ، خاکستری و سیاه چسبیده باشد ، قابهای تصویری راانتخاب کنیدکه یکی ازاین رنگهاست. اگر میخواهید یک اتاق رنگارنگتر ایجاد کنید ، قابهای تصویر رابا رنگهایی مانند زرد پاستیل ، آبی روشن یابنفش روشن انتخاب کنید.
آیا هر دیوار به تصویر احتیاج دارد؟ آیا هردیوار نیازبه یک تصویر داردکه روی آن آویزان شده باشد؟ کلید اصلی درطراحی داخلی موفق تعادلست. واین بدان معناست که وقتی نوبت آویز تصاویر میرسد ، نیازی نیست هرفضای دیوار رابا تصاویر پر کنید. فضای دیوار خالی رامیتوان بعنوان یک عنصر مهم طراحی بابت تقویت دکوراسیون شما استفاده کرد

چگونه میتوانم یک قاب را برای یک تصویر انتخاب کنم؟ برای داشتن تصویر 10*10 به چه قاب اندازه ای نیاز دارم؟ متناسب عکسهای 10*10 اینچی! اندازه واقعی قاب (اندازه نهایی) 12*12 اینچ هست

چگونه میتوانم یک قاب را برای یک تصویر انتخاب کنم؟ بابت داشتن تصویر 16*12 چه قاب اندازه ای نیاز دارم؟ فریم های 16*20 معمولاًبرای عکسهای 16*12 اندازه میگیرندبرای یک عکس 16*12 بااضافه کردن 4 اینچ 16*20 میدهدکه یک ترکیب تشک و قاب فریم استاندارد هست

آیا قابهای عکس قدیمی ارزش هرچیزی رادارند؟ قابهای عتیقه ای میتوانند ارزش بیشتری ازهنری داشته باشندکه آنها میپذیرند. قابهای عتیقه عکاسی بسیار جمع آوری شده دراروپا ، جاییکه اغلب ، بدون بوم ، بعنوان هنر درنوع خودنمایش داده میشوند ، بسیار ارزشمند هستند.

کدام چوب بجهت قاب عکس مناسب است؟ امااین هنوز شایع نشده است. رایجترین چوب های نرم مورد استفاده در قاب بندی چوب ، چوب چوب ، رامین ، ابی و چوب ماهون است. متداول ترین چوب های سخت متراکم بلوط ، گردو ، گیلاس و خاکستر هستند. رایجترین چوب های نرم نرم کاج ، چوب قرمز و سد است