rahbari

تخته عکس شاسی خام

تخته عکس شاسی خام ازمحصولات عمده گلدن قاب میباشدکه دراین مقاله بصورت علمی بدان میپردازیم. تخته شاسی از3 تا16 میلیمتر میباشدو توپرست. تخته MDF معمولا ازچین وتایلند وارد میشوند ودر سایزهای مختلف دیده میشوند وسپس سطح تخته شاسی صیقل داده میشودتا ظاهر مناسبی جهت تخته شاسی پیدا کند وفاقد هرگونه ناهمواری وفرو رفتگی شودتا هنگام چاپ عکس ویا چسباندن عکس، به عکس خدشه وارد نشود وبصورت کاملا صاف وصیقلی و یکدست باشد. دور تخته شاسی رامیتوان بانوار PVC ویا رنگ تزئین کردکه البته جهت نوار PVC بایستی بااستفاده ازدستگاههای مخصوص نوار PVC رادور تادور تخته شاسی میچسباندکه باعث میشود درنهایت کار زیباترو باکیفیت بهتری ساخته شود. اگر نوار PVC بدرستی چسبانده شود باعث ایجاد انحنا وچین وچروک ونامرتبی دور نوار شاسی میگردد. چسب دوطرفه یکی دیگراز مهمترین ابزارهای ساخت تخته شاسی میباشدکه برروی تخته شاسی چسبانده میشودوکار برروی تخته شاسی تمام میشود. سپس درپشت تخته شاسی درمرحله پایانی شیاری درجهت افقی وعمودی بوجود آورده میشود. پس موارد مورد نیاز درساخت تخته شاسی باتوجه بدین موارد بشرح ذیل میباشد: تخته شاسی ، نوار PVC وهمجنین چسب دوطرفه.

تخته شاسی خام ومراحل ساخت تخته شاسی بطور خلاصه شامل: اولا تهیه تخته شاسی ، ثانیا رنگ یانصب نوار PVC دور تخته شاسی ، سوما : زدن چسب دوطرفه برروی تخته شاسی ودر آخر ایجاد شیار دردو جهت افقی وعمودی. جهت عکسهای باابعاد کوچک عکس بطور مستقیم برروی تخته شاسی چاپ میشوداما جهت ابعاد بزرگ درابتدا عکس برروی کاغذ مخصوص وبه بهترین کیفیت چاپ شده برروی تخته شاسی باچسب نصب میشود. چاپ برروی تخته شاسی باسه طریق لاترو یامات، چاپ سیلک وهچنین چاپ متالیک صورت میگیردکه باتوجه بانوع چاپ واندازه چاپ قیمت متغیر میباشد.

قاب عکس شاسی خام مصارف بسیاری دارد اززمره مصارف تخته شاسی جهت ثبت خاطرات میباشد. بسیاری ازمردم عکسهای خانوادگی خودرا برروی تخته شاسی چاپ میکنند. قبلا قاب عکس سنتی مورد استفاده بیشتری داشت اما سالهاست اغلب مردم ازنوع شاسی جهت عکس استفاده میکننداما امروزه شاسی رانیز میتوان قاب گرفت ومردم اغلب بجهت نگهداری بهتر تخته شاسی رادرون قاب قرار میدهندکه جلوه زیبایی نیز میگیرد. علاوه براستفاده شخصی جهت استفاده اداری نیزاز تخته شاسی استفاده میشود. تخته شاسی امام ورهبری ، تخته شاسی بامضامین ملی ومذهبی ، تخته شاسی آیات واحادیث ، تخته شاسی مناظر زیبا وطبیعی ومصارف بسیار دیگر.

عکس شاسی خام دراندازه های مختلف وجود دارد: A3,A4 ودر سایز کوچکتر وبزرگترو همچنین رومیزی. گلدن قاب ارائه دهنده انواع قاب عکس شاسی درسایزهای مختلف ودر جنسهای مختلف میباشد. گلدن قاب باسابقه درخشان جهت ارائه انواع تخته شاسی درسایزهای مختلف بامناسبترین قیمت بصورت حضوری وحتی اینترنتی (پیک) بابت مشتریان گرامی آماده خدمت گذاری میباشد.

متقاضیان محترم ممکنست درون گوگل باعناوین زیر درباره مطلب مورد نظرشان جستجو نمایند:

عکس شاسی ، قاب عکس شاسی ، قاب عکس امام و رهبری ، قاب عکس ملی و مذهبی ، موارد استفاده قاب عکس شاسی ، خرید قاب عکس شاسی ، فروش قاب عکس شاسی ، خرید و فروش قاب عکس شاسی ، عمده مشتریان درخواست قاب عکس شاسی ، تخته شاسی ، قاب تخته شاسی ، قاب عکس شاسی امام ،قاب عکس شاسی رهبری ، قاب عکس شاسی امام ورهبری ،قاب عکس امام خمینی و خامنه ای ،قاب عکس رهبری و امام خمینی.