قاب عکس امام و رهبری ارزان

قاب عکس امام و رهبری

قاب عکس امام و رهبری از قاب UPVC ساخته شده است ودر ساختش ازپروفیل UPVC استفاده شده است. قاب عکس آقا و امام بدلیل اینکه قاب عکسی رسمی و مخصوص ادارات دولتی و غیردولتی و سازمانهای اداری معتبر میباشد بهتر است درساختش ازقاب UPVC استفاده شودکه هم ازلحاظ استحکام، استحکام بیشتری نسبت به قابهای دیگر دارد وهم جهت استفاده ادارات دولتی شکیل تر و زیباتر میباشد.

قاب عکس مقام معظم رهبری و امام خامنه ای بدلیل اینکه وجهه زیباتر و رسمی تری داشته باشد وهم استحکام بیشتری داشته باشد و شکیل تر باشد بهتر است درساختش ازپروفیلهای UPVC استفاده شود چون دارای کیفیت بالایی هستند. گاهی درساخت قاب عکس امام خامنه ای و خمینی ازپروفیلهای اسپرت استفاده میشود قاب عکس اسپرت زیبایی و استحکام بالایی دارد ودر سالنهای بزرگ نصب میگردد. جهت مقاومت بیشتر، پروفیلها بایدمتناسب بااندازه قاب عکس باشد وهرچه عکس امام خمینی و خامنه ای بزرگتر باشد بایستی تابلو عکس ساخته شده بزرگتر باشد و هرچه عکس مقام رهبری و امام راحل ره کوچکتر باشد قاب عکس امام و رهبری کوچکتر ساخته شده باشد.

قاب عکس امام و رهبری بایداز لحاظ نصب ، درمعرض دید و خوش منظره باشد و درجای مناسبی روی دیوار قرار گیرد و جای تابلو عکس امام خمینی و مقام رهبری درجایی باشدکه ازلحاظ نورپردازی مناسب باشد و باتوجه بمتراژ فضا و قشر مراجعین مراجعه کننده درجایگاه مناسبی قرارگیرد.

متقاضیان می توانند ازقسمت منوی فروشگاه موجود دربالای صفحه سایت گلدن قاب کلیه قاب عکس ها و تابلوهای امام و رهبری رامشاهده نمایند. لطفا به اندازه های مندرج درزیر عکسهای تابلو عکسهای رهبری و امام و.... دقت بفرمایید. گلدن قاب یکی ازبزرگترین مراکز تولید و فروش انواع قاب عکس امام و رهبری وسایر تابلو عکسهای هنری ومذهبی و.... درخدمت متقاضیان محترم میباشد.

گلدن قاب جهت اداره و محل کار شما آماده همکاری جهت ارائه قاب عکس امام خمینی و مقام معظم رهبری بشما میباشد.

خرید و فروش قاب امام خمینی و خامنه ای ازطریق خرید اینترنتی وبا پیک هم انجام میشود.