انتخاب قاب عکس زیبا ومناسب

انتخاب قاب عکس مناسب جلوه بیشتری به عکس ودکوراسیون شما میدهد. قاب عکس روشن وبراق به شکل مرمرمناسب خانه های تیره وبراق به شکل مرمر مناسب خانه های تیره هستند. قاب عکس برای زیباتر شدن عکس کمک میکند. انتخاب قاب عکس مناسب رنگ وحس گرفته شده از عکس را افزایش میدهدو میتواند به تکمیل دکوراسیون خانه یا محل کار کمک کند.  خانه های مدرن با قاب عکس ساده زیبا میشوند درحالی که قاب به شکل چوب جنگلی مناسب خانه های به سبک قدیمی و جنگلی هستند.

قاب عکس چوبی وآنتیک چوب های برش نخورده حال و هوای قدیمی به قاب عکس شما میدهند. می توانید چند تکه چوب جنگلی خریداری کرده یا از انبار قدیمی یا حصار خانه ویلایی خود بیرون بکشید. ناتمام گذاشتن چوب ، جلوه روستایی به آن میدهد.

خیلی راحت چهارطرف آن را با میخ وچکش به هم وصل کنید وبرای پشت آن از لاستیک یا یک قطعه شیشه استفاده کنید.

بگذارید چوب به حالت طبیعی خود باقی بماند تاجلوه روستایی وقدیمی پیداکند .

2- شیشه : مدل دیگر قاب عکس قراردادن عکس موردنظر بین دوشیشه بدون قاب است که به وسیله یک پایه به هم وصل شوند. چون قابی وجود نداردتوجه ها به خود عکس بیش تر جلب خواهد شد. این مدل قاب عکس برای دفاتر کار ودکوراسیون مدرن است . قاب عکس را خود رنگ بزنید میتوانید چهارتکه چوب تهیه کنید مب توجه به رنگ دکوراسیون خود، قاب عکس را رنگ بزنید. با توجه به رنگ زمینه عکس نیز می تواننیدرنگ قاب عکس را انتخاب کنید. اگر می خواهید از این قاب عکس در اتاق خواب کودک استفاده کنید، از رنگهای شاد و موردعلاقه کودک دلبندتان استفاده نمایید . پس نتیجه می گیریم که انتخاب قاب عکس زیبا ومناسب در زیباتر شدن عکس داخل قاب بسیار تاثیر گزار خواهد بود با سایت گلدن قاب می توانید عکسهای متفاوتی انتخاب نمایید.